МУҲАРРИКҲОИ ДАРУНСӮЗ

Дарёфти донишҳои амиқи муосир дар соҳаи манбаъҳои энергияи механикӣ дар нақлиёти автомобилӣ ва пайдо намудани қобилияти ҳалли масъалаҳо оид ба интихоби манбаъҳои энергия барои муҳаррикҳои автомобилҳо ва дигар воситаҳои нақлиёт бо методҳои муҳандисӣ мебошад.

1

Маълумоти умумӣ

Образовательный портал ТТУ

Данный образовательный портал разработан в рамки "Проекта развитие высшее образование", гранта "Улучшение высшее техническое образование путём внедрение инновационных технологии на основе практики европейских университетов".

Copyright © 1956 - 2024. ТТУ имени Осими